Making MPAs Work turkish Deniz Koruma Alanlarının Başarısını Sağlamak
(Making Marine Protected Areas Work)

 Abstract
Akdeniz, doğal ve kültürel mirasıyla uzun zamandır tanınmaktadır. Doğal
zenginliği, sayısız özelliğinden ve karmaşık bir jeolojik geçmişin yoğun etkisi
altındaki alanda bir arada bulunan doğal yaşam alanlarından kaynaklanmaktadır. Bu
yüzden, biyolojik çeşitlilik açısından kilit bölge haline gelmiştir. Dünya denizlerinin
yüzölçümünün %1’inden azını temsil eden Akdeniz, bünyesinde birçok endemik tür de
dâhil olmak üzere bilinen bütün türlerin %10’unu barındırmaktadır. Hatırı sayılır bir
canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır ve bazıları tehlikede olan kilit pelajik türler için
hayati önem taşıyan bir üreme bölgesidir.
Akdeniz’in kıyı ve deniz çevresi, binlerce yıldır

Link
http://mediterranean.panda.org/about/marine/marine_protected_area/the_medpan_south_project/